Ontslag De klei

Uw werkgever in De klei mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De klei zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De klei

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De klei. Uw werkgever in De klei mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De klei arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De klei niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De klei te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De klei u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De klei of met bevallingsverlof bent in De klei.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De klei kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De klei die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De klei
 • Als u in De klei lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De klei wilt opnemen;
 • Omdat u in De klei lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De klei lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De klei wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De klei op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De klei

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De klei. Uitzonderingen in De klei;
 • Als uw werkgever in De klei bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De klei aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De klei gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De klei niet geschikt voor uw werk in De klei of
 • u functioneert niet voldoende in De klei.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De klei

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De klei niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De klei of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De klei verblijft, dan mag uw werkgever in De klei u eveneens wel ontslaan.