Ontslag De kievit

Uw werkgever in De kievit mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De kievit zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De kievit

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De kievit. Uw werkgever in De kievit mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De kievit arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De kievit niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De kievit te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De kievit u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De kievit of met bevallingsverlof bent in De kievit.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De kievit kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De kievit die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De kievit
 • Als u in De kievit lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De kievit wilt opnemen;
 • Omdat u in De kievit lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De kievit lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De kievit wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De kievit op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De kievit

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De kievit. Uitzonderingen in De kievit;
 • Als uw werkgever in De kievit bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De kievit aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De kievit gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De kievit niet geschikt voor uw werk in De kievit of
 • u functioneert niet voldoende in De kievit.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De kievit

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De kievit niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De kievit of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De kievit verblijft, dan mag uw werkgever in De kievit u eveneens wel ontslaan.