Ontslag De kempkens

Uw werkgever in De kempkens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De kempkens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De kempkens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De kempkens. Uw werkgever in De kempkens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De kempkens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De kempkens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De kempkens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De kempkens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De kempkens of met bevallingsverlof bent in De kempkens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De kempkens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De kempkens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De kempkens
 • Als u in De kempkens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De kempkens wilt opnemen;
 • Omdat u in De kempkens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De kempkens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De kempkens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De kempkens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De kempkens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De kempkens. Uitzonderingen in De kempkens;
 • Als uw werkgever in De kempkens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De kempkens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De kempkens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De kempkens niet geschikt voor uw werk in De kempkens of
 • u functioneert niet voldoende in De kempkens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De kempkens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De kempkens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De kempkens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De kempkens verblijft, dan mag uw werkgever in De kempkens u eveneens wel ontslaan.