Ontslag De keegen

Uw werkgever in De keegen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De keegen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De keegen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De keegen. Uw werkgever in De keegen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De keegen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De keegen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De keegen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De keegen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De keegen of met bevallingsverlof bent in De keegen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De keegen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De keegen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De keegen
 • Als u in De keegen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De keegen wilt opnemen;
 • Omdat u in De keegen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De keegen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De keegen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De keegen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De keegen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De keegen. Uitzonderingen in De keegen;
 • Als uw werkgever in De keegen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De keegen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De keegen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De keegen niet geschikt voor uw werk in De keegen of
 • u functioneert niet voldoende in De keegen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De keegen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De keegen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De keegen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De keegen verblijft, dan mag uw werkgever in De keegen u eveneens wel ontslaan.