Ontslag De kar

Uw werkgever in De kar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De kar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De kar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De kar. Uw werkgever in De kar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De kar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De kar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De kar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De kar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De kar of met bevallingsverlof bent in De kar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De kar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De kar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De kar
 • Als u in De kar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De kar wilt opnemen;
 • Omdat u in De kar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De kar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De kar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De kar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De kar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De kar. Uitzonderingen in De kar;
 • Als uw werkgever in De kar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De kar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De kar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De kar niet geschikt voor uw werk in De kar of
 • u functioneert niet voldoende in De kar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De kar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De kar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De kar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De kar verblijft, dan mag uw werkgever in De kar u eveneens wel ontslaan.