Ontslag De kapel

Uw werkgever in De kapel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De kapel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De kapel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De kapel. Uw werkgever in De kapel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De kapel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De kapel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De kapel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De kapel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De kapel of met bevallingsverlof bent in De kapel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De kapel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De kapel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De kapel
 • Als u in De kapel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De kapel wilt opnemen;
 • Omdat u in De kapel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De kapel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De kapel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De kapel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De kapel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De kapel. Uitzonderingen in De kapel;
 • Als uw werkgever in De kapel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De kapel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De kapel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De kapel niet geschikt voor uw werk in De kapel of
 • u functioneert niet voldoende in De kapel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De kapel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De kapel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De kapel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De kapel verblijft, dan mag uw werkgever in De kapel u eveneens wel ontslaan.