Ontslag De kade

Uw werkgever in De kade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De kade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De kade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De kade. Uw werkgever in De kade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De kade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De kade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De kade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De kade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De kade of met bevallingsverlof bent in De kade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De kade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De kade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De kade
 • Als u in De kade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De kade wilt opnemen;
 • Omdat u in De kade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De kade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De kade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De kade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De kade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De kade. Uitzonderingen in De kade;
 • Als uw werkgever in De kade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De kade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De kade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De kade niet geschikt voor uw werk in De kade of
 • u functioneert niet voldoende in De kade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De kade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De kade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De kade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De kade verblijft, dan mag uw werkgever in De kade u eveneens wel ontslaan.