Ontslag De jouwer

Uw werkgever in De jouwer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De jouwer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De jouwer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De jouwer. Uw werkgever in De jouwer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De jouwer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De jouwer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De jouwer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De jouwer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De jouwer of met bevallingsverlof bent in De jouwer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De jouwer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De jouwer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De jouwer
 • Als u in De jouwer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De jouwer wilt opnemen;
 • Omdat u in De jouwer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De jouwer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De jouwer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De jouwer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De jouwer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De jouwer. Uitzonderingen in De jouwer;
 • Als uw werkgever in De jouwer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De jouwer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De jouwer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De jouwer niet geschikt voor uw werk in De jouwer of
 • u functioneert niet voldoende in De jouwer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De jouwer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De jouwer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De jouwer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De jouwer verblijft, dan mag uw werkgever in De jouwer u eveneens wel ontslaan.