Ontslag De jammer

Uw werkgever in De jammer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De jammer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De jammer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De jammer. Uw werkgever in De jammer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De jammer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De jammer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De jammer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De jammer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De jammer of met bevallingsverlof bent in De jammer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De jammer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De jammer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De jammer
 • Als u in De jammer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De jammer wilt opnemen;
 • Omdat u in De jammer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De jammer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De jammer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De jammer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De jammer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De jammer. Uitzonderingen in De jammer;
 • Als uw werkgever in De jammer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De jammer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De jammer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De jammer niet geschikt voor uw werk in De jammer of
 • u functioneert niet voldoende in De jammer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De jammer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De jammer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De jammer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De jammer verblijft, dan mag uw werkgever in De jammer u eveneens wel ontslaan.