Ontslag De hutten

Uw werkgever in De hutten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De hutten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De hutten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De hutten. Uw werkgever in De hutten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De hutten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De hutten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De hutten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De hutten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De hutten of met bevallingsverlof bent in De hutten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De hutten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De hutten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De hutten
 • Als u in De hutten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De hutten wilt opnemen;
 • Omdat u in De hutten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De hutten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De hutten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De hutten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De hutten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De hutten. Uitzonderingen in De hutten;
 • Als uw werkgever in De hutten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De hutten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De hutten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De hutten niet geschikt voor uw werk in De hutten of
 • u functioneert niet voldoende in De hutten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De hutten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De hutten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De hutten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De hutten verblijft, dan mag uw werkgever in De hutten u eveneens wel ontslaan.