Ontslag De hut

Uw werkgever in De hut mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De hut zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De hut

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De hut. Uw werkgever in De hut mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De hut arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De hut niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De hut te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De hut u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De hut of met bevallingsverlof bent in De hut.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De hut kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De hut die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De hut
 • Als u in De hut lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De hut wilt opnemen;
 • Omdat u in De hut lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De hut lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De hut wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De hut op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De hut

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De hut. Uitzonderingen in De hut;
 • Als uw werkgever in De hut bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De hut aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De hut gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De hut niet geschikt voor uw werk in De hut of
 • u functioneert niet voldoende in De hut.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De hut

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De hut niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De hut of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De hut verblijft, dan mag uw werkgever in De hut u eveneens wel ontslaan.