Ontslag De houw

Uw werkgever in De houw mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De houw zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De houw

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De houw. Uw werkgever in De houw mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De houw arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De houw niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De houw te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De houw u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De houw of met bevallingsverlof bent in De houw.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De houw kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De houw die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De houw
 • Als u in De houw lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De houw wilt opnemen;
 • Omdat u in De houw lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De houw lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De houw wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De houw op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De houw

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De houw. Uitzonderingen in De houw;
 • Als uw werkgever in De houw bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De houw aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De houw gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De houw niet geschikt voor uw werk in De houw of
 • u functioneert niet voldoende in De houw.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De houw

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De houw niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De houw of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De houw verblijft, dan mag uw werkgever in De houw u eveneens wel ontslaan.