Ontslag De horst

Uw werkgever in De horst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De horst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De horst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De horst. Uw werkgever in De horst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De horst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De horst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De horst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De horst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De horst of met bevallingsverlof bent in De horst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De horst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De horst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De horst
 • Als u in De horst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De horst wilt opnemen;
 • Omdat u in De horst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De horst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De horst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De horst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De horst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De horst. Uitzonderingen in De horst;
 • Als uw werkgever in De horst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De horst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De horst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De horst niet geschikt voor uw werk in De horst of
 • u functioneert niet voldoende in De horst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De horst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De horst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De horst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De horst verblijft, dan mag uw werkgever in De horst u eveneens wel ontslaan.