Ontslag De horck

Uw werkgever in De horck mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De horck zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De horck

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De horck. Uw werkgever in De horck mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De horck arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De horck niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De horck te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De horck u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De horck of met bevallingsverlof bent in De horck.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De horck kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De horck die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De horck
 • Als u in De horck lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De horck wilt opnemen;
 • Omdat u in De horck lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De horck lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De horck wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De horck op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De horck

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De horck. Uitzonderingen in De horck;
 • Als uw werkgever in De horck bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De horck aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De horck gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De horck niet geschikt voor uw werk in De horck of
 • u functioneert niet voldoende in De horck.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De horck

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De horck niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De horck of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De horck verblijft, dan mag uw werkgever in De horck u eveneens wel ontslaan.