Ontslag De hooge wegen

Uw werkgever in De hooge wegen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De hooge wegen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De hooge wegen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De hooge wegen. Uw werkgever in De hooge wegen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De hooge wegen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De hooge wegen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De hooge wegen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De hooge wegen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De hooge wegen of met bevallingsverlof bent in De hooge wegen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De hooge wegen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De hooge wegen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De hooge wegen
 • Als u in De hooge wegen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De hooge wegen wilt opnemen;
 • Omdat u in De hooge wegen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De hooge wegen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De hooge wegen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De hooge wegen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De hooge wegen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De hooge wegen. Uitzonderingen in De hooge wegen;
 • Als uw werkgever in De hooge wegen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De hooge wegen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De hooge wegen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De hooge wegen niet geschikt voor uw werk in De hooge wegen of
 • u functioneert niet voldoende in De hooge wegen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De hooge wegen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De hooge wegen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De hooge wegen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De hooge wegen verblijft, dan mag uw werkgever in De hooge wegen u eveneens wel ontslaan.