Ontslag De holm

Uw werkgever in De holm mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De holm zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De holm

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De holm. Uw werkgever in De holm mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De holm arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De holm niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De holm te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De holm u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De holm of met bevallingsverlof bent in De holm.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De holm kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De holm die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De holm
 • Als u in De holm lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De holm wilt opnemen;
 • Omdat u in De holm lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De holm lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De holm wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De holm op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De holm

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De holm. Uitzonderingen in De holm;
 • Als uw werkgever in De holm bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De holm aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De holm gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De holm niet geschikt voor uw werk in De holm of
 • u functioneert niet voldoende in De holm.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De holm

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De holm niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De holm of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De holm verblijft, dan mag uw werkgever in De holm u eveneens wel ontslaan.