Ontslag De hogert

Uw werkgever in De hogert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De hogert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De hogert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De hogert. Uw werkgever in De hogert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De hogert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De hogert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De hogert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De hogert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De hogert of met bevallingsverlof bent in De hogert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De hogert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De hogert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De hogert
 • Als u in De hogert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De hogert wilt opnemen;
 • Omdat u in De hogert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De hogert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De hogert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De hogert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De hogert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De hogert. Uitzonderingen in De hogert;
 • Als uw werkgever in De hogert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De hogert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De hogert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De hogert niet geschikt voor uw werk in De hogert of
 • u functioneert niet voldoende in De hogert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De hogert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De hogert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De hogert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De hogert verblijft, dan mag uw werkgever in De hogert u eveneens wel ontslaan.