Ontslag De hoeve

Uw werkgever in De hoeve mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De hoeve zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De hoeve

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De hoeve. Uw werkgever in De hoeve mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De hoeve arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De hoeve niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De hoeve te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De hoeve u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De hoeve of met bevallingsverlof bent in De hoeve.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De hoeve kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De hoeve die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De hoeve
 • Als u in De hoeve lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De hoeve wilt opnemen;
 • Omdat u in De hoeve lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De hoeve lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De hoeve wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De hoeve op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De hoeve

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De hoeve. Uitzonderingen in De hoeve;
 • Als uw werkgever in De hoeve bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De hoeve aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De hoeve gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De hoeve niet geschikt voor uw werk in De hoeve of
 • u functioneert niet voldoende in De hoeve.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De hoeve

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De hoeve niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De hoeve of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De hoeve verblijft, dan mag uw werkgever in De hoeve u eveneens wel ontslaan.