Ontslag De hoek

Uw werkgever in De hoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De hoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De hoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De hoek. Uw werkgever in De hoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De hoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De hoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De hoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De hoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De hoek of met bevallingsverlof bent in De hoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De hoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De hoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De hoek
 • Als u in De hoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De hoek wilt opnemen;
 • Omdat u in De hoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De hoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De hoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De hoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De hoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De hoek. Uitzonderingen in De hoek;
 • Als uw werkgever in De hoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De hoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De hoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De hoek niet geschikt voor uw werk in De hoek of
 • u functioneert niet voldoende in De hoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De hoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De hoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De hoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De hoek verblijft, dan mag uw werkgever in De hoek u eveneens wel ontslaan.