Ontslag De hoef

Uw werkgever in De hoef mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De hoef zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De hoef

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De hoef. Uw werkgever in De hoef mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De hoef arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De hoef niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De hoef te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De hoef u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De hoef of met bevallingsverlof bent in De hoef.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De hoef kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De hoef die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De hoef
 • Als u in De hoef lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De hoef wilt opnemen;
 • Omdat u in De hoef lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De hoef lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De hoef wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De hoef op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De hoef

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De hoef. Uitzonderingen in De hoef;
 • Als uw werkgever in De hoef bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De hoef aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De hoef gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De hoef niet geschikt voor uw werk in De hoef of
 • u functioneert niet voldoende in De hoef.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De hoef

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De hoef niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De hoef of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De hoef verblijft, dan mag uw werkgever in De hoef u eveneens wel ontslaan.