Ontslag De hilte

Uw werkgever in De hilte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De hilte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De hilte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De hilte. Uw werkgever in De hilte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De hilte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De hilte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De hilte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De hilte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De hilte of met bevallingsverlof bent in De hilte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De hilte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De hilte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De hilte
 • Als u in De hilte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De hilte wilt opnemen;
 • Omdat u in De hilte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De hilte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De hilte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De hilte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De hilte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De hilte. Uitzonderingen in De hilte;
 • Als uw werkgever in De hilte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De hilte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De hilte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De hilte niet geschikt voor uw werk in De hilte of
 • u functioneert niet voldoende in De hilte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De hilte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De hilte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De hilte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De hilte verblijft, dan mag uw werkgever in De hilte u eveneens wel ontslaan.