Ontslag De heuvels

Uw werkgever in De heuvels mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De heuvels zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De heuvels

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De heuvels. Uw werkgever in De heuvels mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De heuvels arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De heuvels niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De heuvels te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De heuvels u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De heuvels of met bevallingsverlof bent in De heuvels.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De heuvels kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De heuvels die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De heuvels
 • Als u in De heuvels lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De heuvels wilt opnemen;
 • Omdat u in De heuvels lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De heuvels lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De heuvels wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De heuvels op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De heuvels

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De heuvels. Uitzonderingen in De heuvels;
 • Als uw werkgever in De heuvels bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De heuvels aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De heuvels gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De heuvels niet geschikt voor uw werk in De heuvels of
 • u functioneert niet voldoende in De heuvels.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De heuvels

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De heuvels niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De heuvels of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De heuvels verblijft, dan mag uw werkgever in De heuvels u eveneens wel ontslaan.