Ontslag De heuvel

Uw werkgever in De heuvel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De heuvel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De heuvel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De heuvel. Uw werkgever in De heuvel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De heuvel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De heuvel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De heuvel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De heuvel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De heuvel of met bevallingsverlof bent in De heuvel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De heuvel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De heuvel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De heuvel
 • Als u in De heuvel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De heuvel wilt opnemen;
 • Omdat u in De heuvel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De heuvel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De heuvel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De heuvel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De heuvel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De heuvel. Uitzonderingen in De heuvel;
 • Als uw werkgever in De heuvel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De heuvel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De heuvel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De heuvel niet geschikt voor uw werk in De heuvel of
 • u functioneert niet voldoende in De heuvel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De heuvel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De heuvel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De heuvel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De heuvel verblijft, dan mag uw werkgever in De heuvel u eveneens wel ontslaan.