Ontslag De heurne

Uw werkgever in De heurne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De heurne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De heurne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De heurne. Uw werkgever in De heurne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De heurne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De heurne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De heurne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De heurne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De heurne of met bevallingsverlof bent in De heurne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De heurne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De heurne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De heurne
 • Als u in De heurne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De heurne wilt opnemen;
 • Omdat u in De heurne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De heurne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De heurne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De heurne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De heurne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De heurne. Uitzonderingen in De heurne;
 • Als uw werkgever in De heurne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De heurne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De heurne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De heurne niet geschikt voor uw werk in De heurne of
 • u functioneert niet voldoende in De heurne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De heurne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De heurne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De heurne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De heurne verblijft, dan mag uw werkgever in De heurne u eveneens wel ontslaan.