Ontslag De heul

Uw werkgever in De heul mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De heul zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De heul

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De heul. Uw werkgever in De heul mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De heul arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De heul niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De heul te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De heul u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De heul of met bevallingsverlof bent in De heul.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De heul kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De heul die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De heul
 • Als u in De heul lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De heul wilt opnemen;
 • Omdat u in De heul lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De heul lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De heul wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De heul op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De heul

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De heul. Uitzonderingen in De heul;
 • Als uw werkgever in De heul bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De heul aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De heul gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De heul niet geschikt voor uw werk in De heul of
 • u functioneert niet voldoende in De heul.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De heul

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De heul niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De heul of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De heul verblijft, dan mag uw werkgever in De heul u eveneens wel ontslaan.