Ontslag De hel

Uw werkgever in De hel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De hel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De hel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De hel. Uw werkgever in De hel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De hel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De hel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De hel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De hel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De hel of met bevallingsverlof bent in De hel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De hel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De hel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De hel
 • Als u in De hel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De hel wilt opnemen;
 • Omdat u in De hel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De hel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De hel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De hel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De hel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De hel. Uitzonderingen in De hel;
 • Als uw werkgever in De hel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De hel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De hel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De hel niet geschikt voor uw werk in De hel of
 • u functioneert niet voldoende in De hel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De hel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De hel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De hel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De hel verblijft, dan mag uw werkgever in De hel u eveneens wel ontslaan.