Ontslag De heide

Uw werkgever in De heide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De heide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De heide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De heide. Uw werkgever in De heide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De heide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De heide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De heide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De heide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De heide of met bevallingsverlof bent in De heide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De heide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De heide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De heide
 • Als u in De heide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De heide wilt opnemen;
 • Omdat u in De heide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De heide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De heide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De heide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De heide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De heide. Uitzonderingen in De heide;
 • Als uw werkgever in De heide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De heide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De heide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De heide niet geschikt voor uw werk in De heide of
 • u functioneert niet voldoende in De heide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De heide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De heide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De heide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De heide verblijft, dan mag uw werkgever in De heide u eveneens wel ontslaan.