Ontslag De heiberg

Uw werkgever in De heiberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De heiberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De heiberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De heiberg. Uw werkgever in De heiberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De heiberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De heiberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De heiberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De heiberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De heiberg of met bevallingsverlof bent in De heiberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De heiberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De heiberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De heiberg
 • Als u in De heiberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De heiberg wilt opnemen;
 • Omdat u in De heiberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De heiberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De heiberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De heiberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De heiberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De heiberg. Uitzonderingen in De heiberg;
 • Als uw werkgever in De heiberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De heiberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De heiberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De heiberg niet geschikt voor uw werk in De heiberg of
 • u functioneert niet voldoende in De heiberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De heiberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De heiberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De heiberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De heiberg verblijft, dan mag uw werkgever in De heiberg u eveneens wel ontslaan.