Ontslag De hees

Uw werkgever in De hees mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De hees zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De hees

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De hees. Uw werkgever in De hees mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De hees arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De hees niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De hees te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De hees u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De hees of met bevallingsverlof bent in De hees.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De hees kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De hees die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De hees
 • Als u in De hees lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De hees wilt opnemen;
 • Omdat u in De hees lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De hees lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De hees wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De hees op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De hees

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De hees. Uitzonderingen in De hees;
 • Als uw werkgever in De hees bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De hees aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De hees gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De hees niet geschikt voor uw werk in De hees of
 • u functioneert niet voldoende in De hees.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De hees

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De hees niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De hees of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De hees verblijft, dan mag uw werkgever in De hees u eveneens wel ontslaan.