Ontslag De heen

Uw werkgever in De heen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De heen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De heen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De heen. Uw werkgever in De heen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De heen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De heen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De heen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De heen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De heen of met bevallingsverlof bent in De heen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De heen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De heen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De heen
 • Als u in De heen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De heen wilt opnemen;
 • Omdat u in De heen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De heen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De heen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De heen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De heen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De heen. Uitzonderingen in De heen;
 • Als uw werkgever in De heen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De heen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De heen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De heen niet geschikt voor uw werk in De heen of
 • u functioneert niet voldoende in De heen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De heen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De heen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De heen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De heen verblijft, dan mag uw werkgever in De heen u eveneens wel ontslaan.