Ontslag (de) haspel

Uw werkgever in (de) haspel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in (de) haspel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht (de) haspel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in (de) haspel. Uw werkgever in (de) haspel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in (de) haspel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in (de) haspel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in (de) haspel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in (de) haspel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in (de) haspel of met bevallingsverlof bent in (de) haspel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in (de) haspel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in (de) haspel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in (de) haspel
 • Als u in (de) haspel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in (de) haspel wilt opnemen;
 • Omdat u in (de) haspel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in (de) haspel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in (de) haspel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in (de) haspel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag (de) haspel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in (de) haspel. Uitzonderingen in (de) haspel;
 • Als uw werkgever in (de) haspel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in (de) haspel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in (de) haspel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in (de) haspel niet geschikt voor uw werk in (de) haspel of
 • u functioneert niet voldoende in (de) haspel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in (de) haspel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in (de) haspel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in (de) haspel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in (de) haspel verblijft, dan mag uw werkgever in (de) haspel u eveneens wel ontslaan.