Ontslag De haere

Uw werkgever in De haere mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De haere zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De haere

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De haere. Uw werkgever in De haere mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De haere arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De haere niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De haere te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De haere u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De haere of met bevallingsverlof bent in De haere.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De haere kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De haere die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De haere
 • Als u in De haere lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De haere wilt opnemen;
 • Omdat u in De haere lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De haere lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De haere wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De haere op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De haere

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De haere. Uitzonderingen in De haere;
 • Als uw werkgever in De haere bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De haere aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De haere gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De haere niet geschikt voor uw werk in De haere of
 • u functioneert niet voldoende in De haere.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De haere

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De haere niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De haere of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De haere verblijft, dan mag uw werkgever in De haere u eveneens wel ontslaan.