Ontslag De haar

Uw werkgever in De haar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De haar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De haar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De haar. Uw werkgever in De haar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De haar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De haar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De haar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De haar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De haar of met bevallingsverlof bent in De haar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De haar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De haar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De haar
 • Als u in De haar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De haar wilt opnemen;
 • Omdat u in De haar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De haar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De haar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De haar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De haar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De haar. Uitzonderingen in De haar;
 • Als uw werkgever in De haar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De haar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De haar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De haar niet geschikt voor uw werk in De haar of
 • u functioneert niet voldoende in De haar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De haar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De haar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De haar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De haar verblijft, dan mag uw werkgever in De haar u eveneens wel ontslaan.