Ontslag De groeve

Uw werkgever in De groeve mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De groeve zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De groeve

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De groeve. Uw werkgever in De groeve mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De groeve arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De groeve niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De groeve te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De groeve u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De groeve of met bevallingsverlof bent in De groeve.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De groeve kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De groeve die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De groeve
 • Als u in De groeve lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De groeve wilt opnemen;
 • Omdat u in De groeve lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De groeve lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De groeve wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De groeve op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De groeve

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De groeve. Uitzonderingen in De groeve;
 • Als uw werkgever in De groeve bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De groeve aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De groeve gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De groeve niet geschikt voor uw werk in De groeve of
 • u functioneert niet voldoende in De groeve.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De groeve

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De groeve niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De groeve of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De groeve verblijft, dan mag uw werkgever in De groeve u eveneens wel ontslaan.