Ontslag De groep

Uw werkgever in De groep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De groep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De groep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De groep. Uw werkgever in De groep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De groep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De groep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De groep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De groep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De groep of met bevallingsverlof bent in De groep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De groep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De groep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De groep
 • Als u in De groep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De groep wilt opnemen;
 • Omdat u in De groep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De groep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De groep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De groep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De groep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De groep. Uitzonderingen in De groep;
 • Als uw werkgever in De groep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De groep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De groep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De groep niet geschikt voor uw werk in De groep of
 • u functioneert niet voldoende in De groep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De groep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De groep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De groep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De groep verblijft, dan mag uw werkgever in De groep u eveneens wel ontslaan.