Ontslag De groe

Uw werkgever in De groe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De groe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De groe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De groe. Uw werkgever in De groe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De groe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De groe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De groe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De groe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De groe of met bevallingsverlof bent in De groe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De groe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De groe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De groe
 • Als u in De groe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De groe wilt opnemen;
 • Omdat u in De groe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De groe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De groe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De groe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De groe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De groe. Uitzonderingen in De groe;
 • Als uw werkgever in De groe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De groe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De groe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De groe niet geschikt voor uw werk in De groe of
 • u functioneert niet voldoende in De groe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De groe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De groe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De groe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De groe verblijft, dan mag uw werkgever in De groe u eveneens wel ontslaan.