Ontslag De grits

Uw werkgever in De grits mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De grits zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De grits

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De grits. Uw werkgever in De grits mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De grits arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De grits niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De grits te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De grits u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De grits of met bevallingsverlof bent in De grits.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De grits kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De grits die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De grits
 • Als u in De grits lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De grits wilt opnemen;
 • Omdat u in De grits lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De grits lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De grits wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De grits op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De grits

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De grits. Uitzonderingen in De grits;
 • Als uw werkgever in De grits bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De grits aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De grits gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De grits niet geschikt voor uw werk in De grits of
 • u functioneert niet voldoende in De grits.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De grits

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De grits niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De grits of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De grits verblijft, dan mag uw werkgever in De grits u eveneens wel ontslaan.