Ontslag De glind

Uw werkgever in De glind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De glind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De glind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De glind. Uw werkgever in De glind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De glind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De glind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De glind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De glind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De glind of met bevallingsverlof bent in De glind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De glind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De glind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De glind
 • Als u in De glind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De glind wilt opnemen;
 • Omdat u in De glind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De glind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De glind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De glind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De glind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De glind. Uitzonderingen in De glind;
 • Als uw werkgever in De glind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De glind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De glind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De glind niet geschikt voor uw werk in De glind of
 • u functioneert niet voldoende in De glind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De glind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De glind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De glind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De glind verblijft, dan mag uw werkgever in De glind u eveneens wel ontslaan.