Ontslag De ginkel

Uw werkgever in De ginkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De ginkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De ginkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De ginkel. Uw werkgever in De ginkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De ginkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De ginkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De ginkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De ginkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De ginkel of met bevallingsverlof bent in De ginkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De ginkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De ginkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De ginkel
 • Als u in De ginkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De ginkel wilt opnemen;
 • Omdat u in De ginkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De ginkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De ginkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De ginkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De ginkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De ginkel. Uitzonderingen in De ginkel;
 • Als uw werkgever in De ginkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De ginkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De ginkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De ginkel niet geschikt voor uw werk in De ginkel of
 • u functioneert niet voldoende in De ginkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De ginkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De ginkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De ginkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De ginkel verblijft, dan mag uw werkgever in De ginkel u eveneens wel ontslaan.