Ontslag De gagel

Uw werkgever in De gagel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De gagel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De gagel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De gagel. Uw werkgever in De gagel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De gagel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De gagel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De gagel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De gagel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De gagel of met bevallingsverlof bent in De gagel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De gagel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De gagel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De gagel
 • Als u in De gagel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De gagel wilt opnemen;
 • Omdat u in De gagel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De gagel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De gagel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De gagel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De gagel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De gagel. Uitzonderingen in De gagel;
 • Als uw werkgever in De gagel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De gagel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De gagel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De gagel niet geschikt voor uw werk in De gagel of
 • u functioneert niet voldoende in De gagel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De gagel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De gagel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De gagel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De gagel verblijft, dan mag uw werkgever in De gagel u eveneens wel ontslaan.