Ontslag De gaasten

Uw werkgever in De gaasten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De gaasten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De gaasten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De gaasten. Uw werkgever in De gaasten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De gaasten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De gaasten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De gaasten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De gaasten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De gaasten of met bevallingsverlof bent in De gaasten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De gaasten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De gaasten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De gaasten
 • Als u in De gaasten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De gaasten wilt opnemen;
 • Omdat u in De gaasten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De gaasten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De gaasten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De gaasten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De gaasten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De gaasten. Uitzonderingen in De gaasten;
 • Als uw werkgever in De gaasten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De gaasten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De gaasten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De gaasten niet geschikt voor uw werk in De gaasten of
 • u functioneert niet voldoende in De gaasten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De gaasten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De gaasten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De gaasten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De gaasten verblijft, dan mag uw werkgever in De gaasten u eveneens wel ontslaan.