Ontslag De engel

Uw werkgever in De engel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De engel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De engel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De engel. Uw werkgever in De engel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De engel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De engel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De engel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De engel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De engel of met bevallingsverlof bent in De engel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De engel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De engel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De engel
 • Als u in De engel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De engel wilt opnemen;
 • Omdat u in De engel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De engel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De engel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De engel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De engel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De engel. Uitzonderingen in De engel;
 • Als uw werkgever in De engel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De engel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De engel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De engel niet geschikt voor uw werk in De engel of
 • u functioneert niet voldoende in De engel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De engel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De engel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De engel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De engel verblijft, dan mag uw werkgever in De engel u eveneens wel ontslaan.