Ontslag De eng

Uw werkgever in De eng mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De eng zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De eng

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De eng. Uw werkgever in De eng mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De eng arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De eng niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De eng te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De eng u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De eng of met bevallingsverlof bent in De eng.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De eng kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De eng die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De eng
 • Als u in De eng lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De eng wilt opnemen;
 • Omdat u in De eng lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De eng lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De eng wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De eng op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De eng

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De eng. Uitzonderingen in De eng;
 • Als uw werkgever in De eng bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De eng aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De eng gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De eng niet geschikt voor uw werk in De eng of
 • u functioneert niet voldoende in De eng.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De eng

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De eng niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De eng of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De eng verblijft, dan mag uw werkgever in De eng u eveneens wel ontslaan.