Ontslag De elft

Uw werkgever in De elft mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De elft zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De elft

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De elft. Uw werkgever in De elft mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De elft arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De elft niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De elft te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De elft u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De elft of met bevallingsverlof bent in De elft.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De elft kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De elft die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De elft
 • Als u in De elft lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De elft wilt opnemen;
 • Omdat u in De elft lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De elft lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De elft wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De elft op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De elft

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De elft. Uitzonderingen in De elft;
 • Als uw werkgever in De elft bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De elft aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De elft gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De elft niet geschikt voor uw werk in De elft of
 • u functioneert niet voldoende in De elft.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De elft

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De elft niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De elft of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De elft verblijft, dan mag uw werkgever in De elft u eveneens wel ontslaan.