Ontslag De druif

Uw werkgever in De druif mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De druif zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De druif

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De druif. Uw werkgever in De druif mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De druif arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De druif niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De druif te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De druif u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De druif of met bevallingsverlof bent in De druif.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De druif kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De druif die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De druif
 • Als u in De druif lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De druif wilt opnemen;
 • Omdat u in De druif lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De druif lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De druif wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De druif op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De druif

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De druif. Uitzonderingen in De druif;
 • Als uw werkgever in De druif bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De druif aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De druif gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De druif niet geschikt voor uw werk in De druif of
 • u functioneert niet voldoende in De druif.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De druif

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De druif niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De druif of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De druif verblijft, dan mag uw werkgever in De druif u eveneens wel ontslaan.