Ontslag De dood

Uw werkgever in De dood mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De dood zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De dood

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De dood. Uw werkgever in De dood mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De dood arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De dood niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De dood te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De dood u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De dood of met bevallingsverlof bent in De dood.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De dood kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De dood die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De dood
 • Als u in De dood lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De dood wilt opnemen;
 • Omdat u in De dood lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De dood lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De dood wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De dood op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De dood

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De dood. Uitzonderingen in De dood;
 • Als uw werkgever in De dood bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De dood aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De dood gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De dood niet geschikt voor uw werk in De dood of
 • u functioneert niet voldoende in De dood.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De dood

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De dood niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De dood of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De dood verblijft, dan mag uw werkgever in De dood u eveneens wel ontslaan.