Ontslag De donk

Uw werkgever in De donk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De donk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De donk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De donk. Uw werkgever in De donk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De donk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De donk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De donk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De donk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De donk of met bevallingsverlof bent in De donk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De donk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De donk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De donk
 • Als u in De donk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De donk wilt opnemen;
 • Omdat u in De donk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De donk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De donk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De donk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De donk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De donk. Uitzonderingen in De donk;
 • Als uw werkgever in De donk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De donk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De donk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De donk niet geschikt voor uw werk in De donk of
 • u functioneert niet voldoende in De donk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De donk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De donk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De donk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De donk verblijft, dan mag uw werkgever in De donk u eveneens wel ontslaan.