Ontslag (de) dingen

Uw werkgever in (de) dingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in (de) dingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht (de) dingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in (de) dingen. Uw werkgever in (de) dingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in (de) dingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in (de) dingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in (de) dingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in (de) dingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in (de) dingen of met bevallingsverlof bent in (de) dingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in (de) dingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in (de) dingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in (de) dingen
 • Als u in (de) dingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in (de) dingen wilt opnemen;
 • Omdat u in (de) dingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in (de) dingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in (de) dingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in (de) dingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag (de) dingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in (de) dingen. Uitzonderingen in (de) dingen;
 • Als uw werkgever in (de) dingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in (de) dingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in (de) dingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in (de) dingen niet geschikt voor uw werk in (de) dingen of
 • u functioneert niet voldoende in (de) dingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in (de) dingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in (de) dingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in (de) dingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in (de) dingen verblijft, dan mag uw werkgever in (de) dingen u eveneens wel ontslaan.