Ontslag De dellen

Uw werkgever in De dellen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De dellen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De dellen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De dellen. Uw werkgever in De dellen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De dellen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De dellen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De dellen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De dellen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De dellen of met bevallingsverlof bent in De dellen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De dellen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De dellen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De dellen
 • Als u in De dellen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De dellen wilt opnemen;
 • Omdat u in De dellen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De dellen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De dellen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De dellen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De dellen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De dellen. Uitzonderingen in De dellen;
 • Als uw werkgever in De dellen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De dellen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De dellen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De dellen niet geschikt voor uw werk in De dellen of
 • u functioneert niet voldoende in De dellen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De dellen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De dellen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De dellen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De dellen verblijft, dan mag uw werkgever in De dellen u eveneens wel ontslaan.