Ontslag De cocksdorp

Uw werkgever in De cocksdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De cocksdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De cocksdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De cocksdorp. Uw werkgever in De cocksdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De cocksdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De cocksdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De cocksdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De cocksdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De cocksdorp of met bevallingsverlof bent in De cocksdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De cocksdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De cocksdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De cocksdorp
 • Als u in De cocksdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De cocksdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in De cocksdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De cocksdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De cocksdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De cocksdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De cocksdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De cocksdorp. Uitzonderingen in De cocksdorp;
 • Als uw werkgever in De cocksdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De cocksdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De cocksdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De cocksdorp niet geschikt voor uw werk in De cocksdorp of
 • u functioneert niet voldoende in De cocksdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De cocksdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De cocksdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De cocksdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De cocksdorp verblijft, dan mag uw werkgever in De cocksdorp u eveneens wel ontslaan.